Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego firmy SARA J. Pieściński, H. Pieścińska Sp.k., z siedzibą w Grudziądzu, pod adresem ul. Chełmińska 105, 86-300 Grudziądz, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Toruń, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000774225, NIP 8761747225, REGON 870527452 zwanego dalej „Sklepem” jest firma SARA J. Pieściński, H. Pieścińska Sp.k.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą adresu mailowego biuro@saraworkwear.com lub pod numerem telefonu +48 56 465 85 06

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIAI PODSTAWA PRAWNA

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem sklepu internetowego w przypadku:

 1. Skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 2. Zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody.
 3. Zawarcia i wykonania umowy do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
 4. Założenia i prowadzenia konta do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres wysyłki,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • NIP,
 • Nazwa firmy,
 • Adres firmy.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu sklepu internetowego, jednakże wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ŻADANIA Z ZAKRESU INFORMACJI O DANYCH LUB ICH PRZETWARZANAI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych osobowych: biuro@saraworkwear.com

PLIKICOOKIES

Sklep Administratora używa plików „cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług w sklepie internetowym oraz do opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin sklepu internetowego.

CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE?

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

INFORMACJA O PRAWIE KLIENTA DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasz newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby na bieżąco śledzić nowości w naszym sklepie

Kontakt

SARA

J. Pieściński H. Pieścińska

Spółka komandytowa.

NIP: 876-174-72-25

REGON: 870527452

ul. Chełmińska 105,86-300 Grudziądz

+48 56 465 85 06

biuro@saraworkwear.com

Biuro Obsługi Klienta:

poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00

 Bezpieczne zakupy
Bezpieczne zakupy
Szybka wysyłka
Szybka wysyłka
Profesjonalna obsługa
Profesjonalna obsługa
14 dni na zwrot
14 dni na zwrot
Formy płatności
imoje twisto paypo google pay apple pay blik visa master card

© Sara Workwear 2024. All Right Reserved.
e-commerce platform by